forside

tilbage


Brug for ekstra plads?

Lej eller køb pavilloner

pavilloner

Pavilloner: En hurtig, prisbillig og miljørigtig løsning

 

Pavilloner kan være en ideel løsning for virksomheder og kommuner, der akut eller permanent mangler plads. For byggeriet kan stå færdigt på få uger og ligger prismæssigt mellem 30 og 50 % under traditionelt byggeri. Og så er det mere miljøvenligt end traditionelt byggeri. Pavillonbyggeriet kan desuden let flyttes til en anden lokalitet og genbruges til andre formål. Vælger man at leje, kan store anlægsinvesteringer med et pennestrøg forvandles til driftsomkostninger.

 

Kombinér selv

CP’s pavillonkoncept består af danskproducerede kvalitetsenheder på 40 m2, hvor alt er gennemtænkt ned til mindste detalje. Enhederne kan sammensættes på utallige måder og indrettes helt efter den enkelte bygherres ønsker, behov og økonomi. Hvis man ønsker maksimal udnyttelse af byggegrunden, kan enhederne også stables i højden (to etager). Pavillonerne kan både indrettes som enkeltmandsrum eller bygges sammen til store, åbne miljøer. Pavillonerne kan indrettes med møde-, køkken-, kantine- og toilet-/badefaciliteter.

 

Nemt at integrere med eksisterende byggeri

Et pavillonbyggeri kan funktionelt og æstetisk nemt integreres og sammenbygges med eksisterende bygninger. Hvis pavillonerne arkitektonisk skal spille sammen med et eksisterende byggeri, er specialdesignede enheder en attraktiv mulighed.

 

Standardenheder eller specielt design?

Enhederne kan leveres som standardmodel eller specialdesignes med udvalgte gulvbelægninger, vægbeklædninger, facader, tage, tagkonstruktioner osv. helt efter eget ønske.

 

Mere miljørigtigt end traditionelt byggeri: Udelukkende miljøgodkendte materialer

CP bruger udelukkende miljøgodkendte materialer i produktionen af pavilloner, som bygges i tørt miljø i vores egne produktionshaller. Det er med til at sikre høj byggekvalitet og garanterer rettidig leverance uden vejrligspåvirkende forsinkelser.

 

Blower door-test: Tre gange tættere end påkrævet

En blower door-test af CP’s pavilloner viser, at de har et gennemsnitligt luftskifte på kun 0,57 l/s pr. m2. Kravet i bygningsreglementet for pavillonbyggeri link er, at luftskiftet maksimalt må være 1,5 l/s pr. m2. Vores pavilloner er altså tre gange tættere end påkrævet.

 

Indeklima og energibesparende foranstaltninger

Indeklimaet i CP’s pavilloner er testet og godkendt af eksterne miljøkonsulenter. Varmepumper og adfærdsregulerende foranstaltninger (automatisk tænd-sluk, dørpumper mv.) kan bidrage til at reducere energiforbruget i pavillonbyggeriet betydeligt. CP rådgiver gerne om den rigtige løsning.

 

 

 

 

 

 

Lethusbyggeri: Kun fantasien sætter grænser

 

CP kan specialdesigne unikke pavilloner helt efter den enkelte bygherres ønske – og helt ned til mindste detalje. Det gælder både gulvbelægninger, vægbeklædninger, facader, tage og tagkonstruktioner. Dermed kan et pavillonbyggeri få sit helt eget særpræg, uanset hvilken funktion det færdige byggeri er tiltænkt.

 

Kombinér selv

CP’s pavillonkoncept består af danskproducerede kvalitetsenheder på 40 m2, hvor alt er gennemtænkt ned til mindste detalje. Enhederne kan sammensættes på utallige måder og indrettes helt efter den enkelte bygherres ønsker, behov og økonomi. Hvis man ønsker maksimal udnyttelse af byggegrunden, kan enhederne også stables i højden (to etager). Pavillonerne kan både indrettes med flere mindre lokaler og bygges sammen til store, åbne miljøer. Pavillonerne kan indrettes med møde-, køkken-, kantine- og toilet-/badefaciliteter.

 

Nemt at integrere med eksisterende byggeri

Et pavillonbyggeri kan funktionelt og æstetisk nemt integreres og sammenbygges med eksisterende bygninger. Hvis pavillonerne arkitektonisk skal spille sammen med et eksisterende byggeri, er specialdesignede enheder en attraktiv mulighed.

 

 

 

Transport: Hurtig levering og korrekt opstilling

 

Som en af de eneste lethusleverandører i Danmark har CP egne specialbyggede lastvogne til transport af lethusenheder (pavilloner). Dermed er vi ikke afhængige af eksterne vognmænd og skal ”holde i kø” for at få en transport, men kan levere inden for kort tid. Alle vores chauffører har stor erfaring med at opstille lerhuse og sikrer derfor samtidig en korrekt opstilling fra starten.

 

Vi besigtiger gerne adgangsveje inden levering

Det kan være svært at vurdere, om en lastvogn kan komme ind på en opstillingsadresse, eller hvor stor en kran der kan anvendes til at opstille enheden på den ønskede placering. Vi tilbyder derfor at besigtige en opstillingsadresse og dens adgangsveje inden levering, så opstillingen kan foregå hurtigt, smidigt og sikkert.

 

Vi kan også sørge for afspærring og myndighedsgodkendelser

I forbindelse med levering og opstilling af lethusenheder i trafikerede eller tætbebyggede især byområder stiller myndighederne krav om bl.a. korrekt afspærring. Herunder skal der udarbejdes en skilteplan, som politiet skal godkende på forhånd. Der skal ofte også indhentes opstillingsgodkendelse og betales opstillingsafgift til kommunen. CP tilbyder at indhente de nødvendige tilladelser fra myndighederne og sørge for, at de praktiske foranstaltninger er på plads i rette tid.

 

 

 

 

 

Galleri

Loading...

Vi støtter

byggepladsindretning

& udlejning af:

  • kontor- og Mandskabsmoduler
  • containere
  • entreprenørmateriel
  • lifte
  • pavilloner

CP ApS · cvr nr. 11779573 · cp@cp.dk · www.cp.dk · ØST: Grønningen 12, 4130 Viby Sj. Tlf.: (+45) 46 14 06 00 · VEST: Marktoften 7, 8464 Galten Tlf.: (+45) 75 14 06 00